ดูหนังออนไลน์
Branding

‘เอ็ม ที เอ็ม’ แนะกลยุทธ์ธุรกิจฟื้นให้ไว หลังวิกฤตโควิด-19

เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง แนะภาคธุรกิจ เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่อง พร้อมผสมผสานการใช้สื่อออนไลน์เพื่อปิดการขาย รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนสร้างความเชื่อมั่นช่วงวิกฤตโควิด-19 สร้างแต้มต่อหนุนธุรกิจฟื้นตัวเร็ว

นายยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ให้บริการวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุน การเงิน การสื่อสารทางการตลาด เปิดเผยว่า การสื่อสารในช่วงวิกฤตมีความจำเป็นและสำคัญมากกว่าช่วงสถานการณ์ปกติ โดยภาคธุรกิจควรสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ถึงแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทในการนำพาองค์กร ให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตและทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งหลังปัจจัยลบเริ่มคลี่คลาย

ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤตที่สุด เนื่องจากสื่อสารคีย์เมสเซจ(Key Message)ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและแบรนด์สินค้าได้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ควรใช้การประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการใช้สื่อออนไลน์ โซเซียลมีเดียแคมเปญ เพื่อสร้าง Call to Action (CTA) ให้เกิดผลลัพธ์ด้านยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 

 

สำหรับรูปแบบการสื่อสารที่ภาคธุรกิจที่ควรให้ความสำคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.คอนเทนต์ (Content) ต้องสร้างสรรค์ กระชับ ชัดเจน 2.รูปแบบการนำเสนอต้องเข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ การ์ตูน เป็นต้น และ
3.เลือกใช้ช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องผสมผสานทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้ช่องทางสื่อสารของบริษัท (Owned Media) เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์ เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายและควบคุมเนื้อหาของการสื่อสารได้

นอกจากนี้ ยังมองว่า หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง แนวทางการทำงานและมุมมองของหลายๆ ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลง ไป เกิดธุรกิจบริการใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจควรใช้จังหวะนี้ปรับกลยุทธ์และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะส่งผลดีทำให้แบรนด์แข็งแรงและเป็นที่จดจำอยู่เสมอแล้ว เพราะหากสถานการณ์คลี่คลายก็จะฟื้นตัวและกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 

WANPEN PUTTANONT