ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยุคโควิด-19 คนอยากรู้ ‘สถิติ-ข้อมูล’ การระบาดมากที่สุดสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ข่าวหรือประเด็น” ที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด จากกลุ่มตัวอย่าง 1,243 คน โดยเป็นการสำรวจทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2563

จากผลการสำรวจประเด็นที่ ประชาชนอยากรับรู้ “ข่าวหรือประเด็นใดบ้าง? เกี่ยวกับโควิด-19” พบว่า 79.85% อยากรู้ สถิติ/ตัวเลข/ข้อมูล เกี่ยวกับการระบาดของโรค ตามด้วย 69.94% อยากรู้ ระยะเวลาที่โรคจะหยุดระบาด และ 63.50% อยากรู้เกี่ยวกับยาที่รักษาโรคโควิด-19, 60.03% อยากรู้ถึง วิธีการ/แนวทางป้องกันโรค และ 55.52% อยากรู้เรื่อง การดูแลรักษาของแพทย์

สำหรับช่องทางที่ประชาชนอยากรับรู้ “ข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับโควิด-19” อันดับ 1 มาจาก โทรทัศน์ 81.01% อันดับ 2 เฟซบุ๊ก 66.37% อันดับ 3 ไลน์ 58.97% อันดับ 4 บุคลากรทางการแพทย์ 46.74% และ อันดับ 5 เว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ 44.97%

ในหัวข้อที่ว่า ประชาชนอยากรับรู้ “ข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับโควิด-19” บ่อยครั้งเพียงใด? พบว่า คำตอบ “ทุกวัน” อยู่ที่ 60.34%, “ทุกครึ่งวัน” (ครึ่งวันเช้า-ครึ่งวันเย็น) 27.84%, “ทุกชั่วโมง” 5.95%, และ  2-3 วันครั้งวันครั้ง 5.87%

จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทุกวันนี้ ประชาชนเกิด”ความเครียด/วิตกกังวล” หรือไม่? ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 เครียด/วิตกกังวล 58.57% อันดับ 2 ไม่เครียด/ไม่วิตกกังวล 41.43% โดยสาเหตุที่เครียดและวิตกกังวล เนื่องจาก 60.70% เห็นว่า  มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม แยกแยะยาก 60.70% ตามด้วย สาเหตุจาก ตัวเลข/จำนวนข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 55.01%, การนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน หลากหลายข่าว 44.04%, การเสพข่าว/ข้อมูลที่มากเกินไป 42.01% และ การนำเสนอข้อมูลที่ทำให้ตื่นตระหนก 31.17%

สุดท้าย เมื่อมี “ความเครียด/วิตกกังวล” จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประชาชนทำอย่างไร? ให้หายเครียด อันดับ 1 ตอบว่า หากิจกรรมอื่นทำ เช่น เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ คุยแชท เล่นโซเชียล ฯลฯ 72.40% อันดับ 2 เสพข่าวอย่างมีสติ 59.29% อันดับ 3 ใช้วิจารณญาณแยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอม 46.04% อันดับ 4 ไม่เสพข่าวมากเกินไป 39.89% และ อันดับ 5 เปลี่ยนไปอ่านข่าวประเภทอื่น เช่น ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ฯลฯ 33.20%

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT