ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ปกครองเช็คด่วน! ศธ.เคาะเปิดรับสมัครนักเรียนม.1-ม.4 ช่วง 3-12 พ.ค.ผ่านระบบออนไลน์

นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​  ถึงแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าโดยจะมีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)  ระหว่างวันที่ 3 -​ 12 พฤษภาคม​ 2563 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครอย่างชัดเจน คาดว่าจะจัดสอบได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งจะแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

สำหรับวิธีการสอบคัดเลือกจะมีการจัดห้องสอบและสถานที่สอบ โดยไม่มีการสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตต่างๆที่อาจเกิดขึ้น การจัดห้องสอบอาจจะใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่สอบ ห้องละไม่เกิน 20 คน หรือใช้อาคารอเนกประสงค์ และห้องประชุมใหญ่ โดยเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ Social Distancing  สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์​การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะนั้น

ส่วนการมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน​ 2563 เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​จะทำการทดสอบระบบการเรียนออนไลน์ และเรียนผ่านโทรทัศน์​ในช่วงเดือนพฤษภาค​ม 2563 ทราบดีว่าในบางพื้นที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับสัญญาณ จึงต้องมีแนวทางในการรับมือ และสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละพื้นที่

ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโอกาสดีที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนผ่านโทรทัศน์​  อาจจะนำผลสัมฤทธิ์​ทางการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในอนาคตได้

ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า การเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การรับนักเรียนจึงจัดเป็น 3 กลุ่ม โดยการรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษามีการมอบตัวแล้ว  ส่วนการรับนักเรียนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มโรงเรียนทั่วไป และมีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผน ดังนั้นเด็กในพื้นที่มีที่เรียนแน่นอน

ส่วนที่ยังกังวล คือ การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของกลุ่มโรงเรียนแข่งขันสูง  มีอยู่ 280 โรง และมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเกินกว่าแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ดังนั้น คณะกรรมการการรับนักเรียน กรรมการโรงเรียนจึงต้องวางมาตรการในการรับนักเรียน  สพฐ. จะออกประกาศการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

ส่วนการสอบนั้นกำหนดเบื้องต้น ให้โรงเรียนจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  แต่หากช่วงนั้นมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้น ก็อาจจะมีการขยับวันสอบได้  ส่วนข้อสอบโรงเรียนจะเป็นผู้ออกข้อสอบ และกำหนดสถานที่จัดสอบ  โดย ม.1 ให้จัดสอบช่วงวันเสาร์  ส่วน ม.4  สอบวันอาทิตย์  ให้จัดสอบเพียงครึ่งวันเช้า  เพื่อให้เด็กกลับไปรับประทานอาหารที่บ้าน  หรือที่ผู้ปกครองเตรียมมา

ขณะนั่งสอบให้เว้นระยะห่างตามมาตรฐานของกระทรวงสาธาณสุขกำหนด และให้โรงเรียนเตรียมเจล แอลลกอฮอล์ไว้หน้าห้องสอบ และให้เด็กใส่หน้ากาก  มีการวัดไข้ หากเด็กคนใดมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงเรียนเชิญมาดูแลสนามสอบเป็นผู้ประเมินว่า เด็กสามารถสอบได้หรือไม่ หากสอบได้ก็ให้แยกห้องสอบ แต่ถ้าสอบไม่ได้ก็ให้ส่งเด็กไปโรงพยาบาล

ส่วนระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงเตรียมการให้เด็กที่สอบไม่ติด ให้ไปแจ้งยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแสดงความจำนงหาที่เรียนให้กับเด็ก

“ขอชี้แจ้งให้ประชาชน และผู้ปกครองทุกคนที่มีลูกจะเข้าเรียน  ม.1 หรือ ม.4 ในโรงเรียนแข่งขันสูงซึ่งมีอยู่ 280 โรง ได้รับทราบว่า หากจะเข้าเรียนที่โรงเรียนใดวันที่ 3-12 พฤษภาคมนี้ ทางโรงเรียนจะมีการรับสมัคสอบผ่านทางออนไลน์ จึงขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนนั้นได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ปกครองอัพโหลดเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องในการสมัครสอบของนักเรียนไปให้กับทางโรงเรียน แต่หากสอบได้แล้ว ในวันรายงานตัว หรือวันมอบตัวปรากฏว่าเอกสารนั้นไม่ถูกต้อง ก็จะยกเลิกผลการสอบของนักเรียนคนนั้นไป”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight