ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’สั่งเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เดือนเมษายนนี้ ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ แม้ในบางพื้นที่จะเกิดพายุฤดูร้อน และฝนตกแต่หลายพื้นที่ แต่แหล่งน้ำต่างๆ ยังคงมีปริมาณน้ำใช้น้อย และเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค พบว่ามี 59 จังหวัด จำนวน 28,303 หมู่บ้าน โดยภาครัฐได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงขาดแคลนน้ำแล้ว 44 จังหวัด จำนวน 7,191 หมู่บ้าน ยังคงเหลือพื้นที่เสี่ยงอีก 57 จังหวัด จำนวน 21,412 หมู่บ้าน

“พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆ ที่เหลือ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งกักเก็บน้ำที่มีน้ำน้อย เพื่อช่วยเหลือน้ำด้านอุปโภคบริโภค เป็นลำดับแรก พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำ ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม จ้างแรงงานภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในช่วงฤดูแล้งนี้ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย”

ขณะที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำของวันนี้(16เม.ย.) พบว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาตรน้ำในอ่าง 36,671 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 12,977 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 25) ปริมาตรน้ำในอ่างเทียบกับปี 2562 (44,449 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 )น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 7,778 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 17.69 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 93.39 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 39,396 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างงเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 34,965 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 11,645 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 25) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (42,186 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 7,222 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 13.76 ลบ.ม. ปริมาณน้ำ
ระบายจำนวน 86.71 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,962 ล้าน ลบ.ม.

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight