ดูหนังออนไลน์
Business

‘ศรีสุวรรณ’ อ้างบอร์ดสลากไร้อำนาจเลื่อนออกหวย ชี้ช่องฟ้องร้องได้

เอาแล้ว! “ศรีสุวรรณเปิดกฎหมาย อ้างบอร์ดสลากฯ ไร้อำนาจเลื่อนออกรางวัล ต้องเสนอให้ ครม. เห็นชอบเท่านั้น ชี้ช่องคนเดือดร้อนฟ้องร้องได้

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ (บอร์ด) สลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีมติเลื่อนออกรางวัลสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยอ้างเหตุภาวะวิกฤติโควิด-19 ทำให้ผู้ค้าขายสลากได้เพียง 10% ของทั้งหมดนั้น

การใช้อำนาจเลื่อนการออกฉลากไปโดยพละการของบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 นั้น ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้

การมีมติเลื่อนออกสลากดังกล่าวของบอร์ดอาจถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำหนดให้มีหน้าที่ไว้เพียง 3 ประการ คือ 1.ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 2.จัดการโรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และ3.กระทำการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากฯ และเป็นการใช้อำนาจที่นอกเหนือไปจากอำนาจหน้าที่กฎหมายข้างต้นกำหนดไว้  ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองสลากฯ ขึ้นมาอีกด้วย เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ปอ.157

ทั้งนี้ หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเลื่อนการออกสลากไม่ว่าสาเหตุใด จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสียก่อน

ส่วนนายกรัฐมนตรีจะอ้างการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการเลื่อนการออกสลากฯ ของสำนักงานสลากฯ ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำหนดให้มีการโอน พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2562 มาอยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว จึงจะใช้อำนาจดังกล่าวมิได้

ดังนั้น หากผู้ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล คนเดินขาย ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว หรือประชาชนคนซื้อหวยหากได้รับความเดือดร้อนและเสียหายในการใช้อำนาจของบอร์ดสลากฯ ในครั้งนี้ สามารถใช้สิทธิทางศาลในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยตามความเป็นจริงได้ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีควรตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเอาผิดบอร์ดสลากฯ ทั้งหมดด้วย

The Bangkok Insight Editorial Team