ดูหนังออนไลน์
Business

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ รวมพลังคนโฆษณา ผุดแคมเปญ ‘โควิดไม่มีขา’

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังพันธมิตรคนโฆษณา เปิดตัวแคมเปญ “โควิดไม่มีขา” ผลิตคลิปวิดีโอ 5 เรื่อง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างถูกวิธี

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมกับพันธมิตรคนโฆษณา ซึ่งประกอบด้วย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, อะเดย์, เดอะ สแตนดาร์ด, ไทยแลนด์ โควิด19 ดิจิทัล กรุ๊ป, ทศกัณฐ์ฟิล์ม, วีจีไอ โกลบอล มีเดีย, ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป และ ไลน์ ประเทศไทย จัดทำแคมเปญ “โควิดไม่มีขา” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ มองว่าคนไทยช่วยกันได้ด้วยการมีวินัย ไม่ประมาท และเว้นระยะห่างทางสังคม หยุดแชร์ข้อมูลที่สับสน และทำให้คนตื่นตระหนก ให้ความจริงตามหลักคิดทางวิชาการที่คนปฏิบัติได้ แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปทุกระดับ เพื่อให้คนไทยในชาติร่วมใจกันพาตัวเองและประเทศให้ผ่านพ้นภัยพิบัตินี้ไปด้วยกัน

ด้านนายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แคมเปญ โควิดไม่มีขา เกิดจากการที่ประชาชนบางกลุ่มละเลย ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การอยู่บ้าน และการแยกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19 ได้

รติ พันธุ์ทวี

 

นอกจากนี้ หลายคนยังไม่ทราบชัดเจนว่าหากป่วยแล้วจะต้องทำอย่างไร แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานออกมาให้ข้อมูล แต่ข้อมูลและการสื่อสารในโลกโซเชียลที่มีมากเกินไปก็ทำให้ประชาชนสับสนไม่ทราบว่าจะเชื่อใครดี ด้วยเหตุนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงร่วมกับพันธมิตรคนโฆษณา มาร่วมกันทำแคมเปญนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด–19

สำหรับแคมเปญโควิดไม่มีขา จะเน้นเนื้อหาหลัก 3 หัวข้อ คือ ชักชวนให้มีวินัยในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ชักชวนให้มีวินัยในการกักตนเอง (Self Isolation) และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของคนที่ไม่ป่วยและคนป่วย โดยสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 5 ชิ้น คือ “หยุดเดินกันเถอะ” “โรงพยาบาลจะไม่พอ” “ฆ่าคนที่คุณรัก” “สงสัยให้เก็บตัว” และ “ป่วยแบบไหนไปโรงพยาบาล”

พร้อมกันนี้ จะเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์ ป้ายโฆษณาดิจิทัล สื่อรถไฟฟ้า และช่องทางของพันธมิตร ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนนี้เป็นต้นไป รวมทั้งจะมีการใช้ Viral Influencers เพื่อมาช่วยกันกระตุ้นการเรียนรู้ ปลุกจิตสานึก และสร้างวินัยในการปฏิบัติไปด้วยกัน

WANPEN PUTTANONT