ดูหนังออนไลน์
PR News

‘วราวุธ’ เปิดจุดจ่ายน้ำริมทาง ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ทส. ช่วยเหลือประชาชนแก้ภัยแล้ง” ที่หมวดทางหลวงดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักของประเทศ  พร้อมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ ทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล และการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืน

ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ยังได้เยี่ยมชมโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาตาล โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ รวมถึง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ และประสานลุ่มน้ำท่าจีน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

The Bangkok Insight Editorial Team