ดูหนังออนไลน์
General

’14 เมษายน’ วันครอบครัวปีนี้ รักกันห่างๆ หนี ‘โควิด-19’แต่เดิมนั้น วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีจะถูกจดจำกันในฐานะ “วันเนา” ซึ่งหมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายถึงวันที่ 2 ของวันขึ้นปีใหม่ไทย

แต่เมื่อปี 2532 รัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ในขณะนั้น เห็นว่าวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาอยู่กับครอบครัว จึงลงมติเห็นชอบร่วมกัน และกำหนดให้วันที่ 14 เป็นวันครอบครัวขึ้นมา

การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากคณะกรรมมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน สภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนว่า ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามมาเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดอาชญากรรม และปัญหาต่างๆ อีกมากมาย

ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวด้วย เนื่องจากครอบครัว ที่ไม่มีความอบอุ่น ขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว อีกทั้งลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำ ทำให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลำพัง พ่อแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน แต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม

กิจกรรมในวันครอบครัว

  • จัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัว
  • จัดมอบรางวัลให้สำหรับครอบครัวดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ

วันครอบครัว 2563 รักกันห่างๆ

อย่างไรก็ดี การที่เกิดวิกฤติสุขภาพขึ้นในปีนี้ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การแสดงความรักต่อคนในครอบครัว ต้องปรับเปลี่ยนไป โดยรัฐบาลได้รณรงค์ให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย ด้วยการขอพรผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ส่งใจผ่านหน้าจอสำหรับผู้ที่ไม่ได้กลับบ้าน ซึ่งสามารถส่งความรัก ความห่วงใย ส่งความคิดถึงกันได้เหมือนเดิม

หากลูกหลานอยู่ที่บ้าน ก็ให้เว้นระยะห่าง และงดการสังสรรค์รวมกลุ่มต่างๆ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส หรืออาจหากิจกรรมภายในบ้าน ที่ได้อยู่ร่วมกัน แต่ไม่ต้องใกล้ชิดกันมากนัก เช่น รดน้ำต้นไม้ ฟังเพลง หรือสวดมนต์

อย่าลืม วันครอบครัวปีนี้ รักกันห่างๆ สักพัก เพื่อที่จะได้อยู่รักกันแบบใกล้ชิดไปนานๆ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team