Economics

GC ตั้งศูนย์ให้บริการลูกค้าครบวงจร

GC เปิด Customer Solution Center ศูนย์ให้บริการลูกค้าพลาสติกและเคมีภัณฑ์ครบวงจร  หวังตอบสนองความต้องการ และต่อยอดนวัตกรรม

นายสุพัฒนพงศ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GC เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center) เพื่อให้บริการลูกค้าครบวงจร ณ อาคาร Energy Complex A ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการแก่ลูกค้า และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพลาสติกและเคมีภัณฑ์ โดยนำนวัตกรรมและไอเดียมาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  พร้อมพัฒนาระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  ผ่านกระบวนการความร่วมมือ (Collaboration Model) ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า รวมไปถึงพันธมิตร นอกจากนี้จะเป็นช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้าอื่นๆด้วย

ภายใน Customer Solution Center ประกอบไปด้วย 6 โซนหลัก

  • Zone 1 – Materials Library เพื่อบอกเล่าถึงการใช้งานในแบบต่างๆ ของวัสดุพลาสติก
  • Zone 2 – Design Showcase พื้นที่แสดงผลงานและจัดนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • Zone 3 – Collaboration Space หรือ  Zone Workshop พื้นที่ที่จะช่วยเปลี่ยนไอเดียของลูกค้าให้เป็นต้นแบบ นำเอาเทคโนโลยี 3D printing มาช่วยขึ้นรูปตัวอย่าง
  • Zone 4 – Meeting Room Space for commercialize begin พื้นที่พูดคุยธุรกิจหรือประชุมแบบส่วนตัว
  • Zone 5 – Action Zone พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ (Exclusive Activity) เช่น เวทีเสวนา ซึ่งจะมีจอ LED 200 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อไปยัง ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เช่น  Customer Solution Center at ITC อาคารต้นคูณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ และเชื่อมต่อไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ GC เพื่อศึกษาวิธีการขึ้นรูปพลาสติกหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาวัสดุของ GC ที่จังหวัดระยองด้วย
  • Zone 6 – CSC Shop เป็นหน้าร้านให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งการซื้อขายจะเป็นแบบไร้เงินสดให้ผู้ที่สนใจซื้อสามารถจ่ายเงิน และรับสินค้าได้ที่ผู้ขายโดยตรง อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่นำมาขาย ผ่าน Digital money สามารถรับของกลับได้เลย กรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีของสต็อกในศูนย์ ตัวอย่างสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในศูนย์ เช่น ที่รองแก้วที่ทำมาจากวัสดุนรีไซเคิล เป็นต้น

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB