ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘บิ๊กป้อม’ แก้ภัยแล้ง! สั่งเตรียม ‘น้ำ’ ให้พอประชาชนอยู่บ้านช่วงโควิด-19

“บิ๊กป้อม” ประชุม กนช. แก้ภัยแล้ง 24 จังหวัด สั่งเตรียมน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ พร้อมรองรับประชาชนอยู่บ้านเลี่ยงไวรัสโควิด-19  

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(13 เม.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.)

โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานการณ์ภัยแล้งจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วจำนวน 24 จังหวัด 143 อำเภอ  742 ตำบล  รวม 6,255 หมู่บ้าน  มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ 49% และปริมาณน้ำใช้การได้ 26% โดยมีการคาดการณ์จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงระหว่างมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 และปัจจุบันมีหลายพื้นที่ได้เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ท่ามกลางสภาวะน้ำต้นทุนเหลือน้อย แต่น้ำอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอ ขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาจากโรคโควิด-19 ด้วย ประชาชนต้องอาศัยอยู่กับบ้านของตนเอง ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งเตรียมน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอ และเตรียมแผนกักเก็บน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ โดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติในส่วนภาคตะวันออก, การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและแผนการจัดสรรน้ำ และเห็นชอบการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2563

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ กนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค/น้ำครัวเรือนไว้ใช้ให้เพียงพอ มีคุณภาพ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ประชาชนอยู่บ้านเลี่ยงการแพร่โควิด-19 ควบคู่กับการป้องกันน้ำแล้ง มิให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  พร้อมเร่งรัดการเจาะบ่อบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อเตรียมกักเก็บน้ำฤดูฝน รองรับฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

พล.อ.ประวิตร  ยังได้กำชับให้  กนช. จะต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต จึงขอให้ช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ำ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ

The Bangkok Insight Editorial Team