ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘เมืองคอน’ ปลดล็อกจังหวัดแรก เปิดร้านตัดผม-เสริมสวย 16 เม.ย. มั่นใจคุมโควิดอยู่

ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย สำหรับ นครศรีธรรมราช ที่ประกาศอนุญาตให้ร้านตัดผม เสริมสวย สถานเสริมความงาม กลับมาเปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในฐานะผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในคำสั่งของจังหวัดที่ 1227/2563 อนุญาตให้ ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านเสริมสวย และสถานเสริมความงาม ในจังหวัด สามารถเปิดให้บริการกับลูกค้าได้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.63

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีคำสั่งปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวย มาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากบรรดาร้านตัดผม ร้านเสริมสวยเป็นอย่างดี

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินไปในทิศทางที่ดี และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ และประชาชนโดยทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบให้ร้านตัดผมและร้านเสริมสวย สถาบันเสริมความงาม กลับมาเปิดให้บริการได้เป็นจังหวัดแรกของไทย

อย่างไรก็ตาม การเปิดให้บริการ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ได้แก่ การจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้รับบริการอย่างน้อย 2 เมตร, ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนให้บริการผู้มารับบริการรายต่อไป, ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และจัดให้มีแอลกอฮอล์ เจล หรือสบู่ล้างมือ ทั้งก่อนและหลังการรับบริการ

นอกจากนี้ ยังได้ลงนามในคำสั่งเดียวกันนี้ ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเทสโก้-โลตัส สาขานครศรีธรรมราช เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-24 เม.ย.นี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่กลางใจเมืองที่มีประชาชนจำนวนมาก เข้าใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยยกเว้นบางแผนกของห้างสรรพสิค้าดังกล่าว ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต คือ แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกอาหาร แผนกขายยา ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และธนาคาร

WANPEN PUTTANONT