ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘จีน’ กระชับมาตรการตรวจผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ ไม่แสดงอาการ

ปักกิ่ง – หนังสือเวียนที่ออกโดยกลไกร่วมป้องกันและควบคุมของคณะรัฐมนตรีระบุว่า จีนผลักดันให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่ไม่แสดงอาการอย่างเข้มข้นมากขึ้นและรับมืออย่างทันท่วงที

เอกสารระบุว่า ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหมายถึงผู้ที่มีผลทดสอบไวรัสเป็นบวก แต่ ไม่มีอาการต่างๆ เช่น มีไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็น ผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงที่จะแพร่ต่อไปยังผู้อื่น ได้

นอกจากนี้ ยังควร ยกระดับการคัดกรองการติดเชื้อไร้อาการ โดยครอบคลุมเป้าหมายไปถึงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันผล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ผู้ที่สัมผัสกับ โรคโควิด-19 และนักเดินทางจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

ระเบียบการดังกล่าวยังกำหนดให้ โรงพยาบาลทั่วประเทศ และ หน่วยงานควบคุมโรค ต้องดำเนินการอย่างทันท่วงทีเมื่อตรวจพบพาหะนำเชื้อที่ไม่แสดงอาการ

สถาบันการแพทย์ต่างๆ ได้รับคำสั่งให้รายงานการติดเชื้อไปยังหน่วยงานควบคุมโรคที่สังกัดอยู่ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากตรวจพบพาหะนำเชื้อโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ ผ่านทางระบบเครือข่ายโดยตรง

ขณะเดียวกัน หน่วยงานควบคุมโรคควรดำเนินการสำรวจทางระบาดวิทยาอันรวมถึงการตรวจสอบผู้ใกล้ชิดให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย พาหะนำเชื้อที่ไม่แสดงอาการจะถูกนำส่งไปสังเกตทางการแพทย์อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 14 วัน และสามารถปล่อยตัวจากการกักกันได้ต่อเมื่อผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกออกมาเป็นลบ 2 ครั้งติดต่อกัน โดยการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้งห่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight