ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ย้ำชัดๆ คน 10 กลุ่มนี้หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาทแน่นอน!!

“ไทยคู่ฟ้า” ย้ำชัดๆ บุคคล 10 กลุ่มนี้หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากผลกระทบ “โควิด-19” แน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ไทยคู่ฟ้า” ระบุว่า มีคำถามเข้ามาเยอะว่าใครบ้างที่หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในช่วงที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ เพจไทยคู่ฟ้านำข้อมูลจากกระทรวงการคลัง มาแสดงให้เห็นกันชัด ๆ ว่า 10 กลุ่มคน/อาชีพ ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาครั้งนี้ พร้อมเหตุผลอธิบายประกอบอย่างชัดเจน

  1. อายุต่ำกว่า 18 ปี – ยังไม่อยู่ในวัยทำงาน ไม่ใช่แรงงาน
  2. คนที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้ว – ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่เดือดร้อนจากโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน หรือสถานประกอบการถูกปิด
  3. ผู้ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคม
  4. ข้าราชการ – ยังมีงานทำ ได้รับเงินเดือนตามปกติ
  5. ผู้รับบำนาญ – ยังได้รับการดูแลจากภาครัฐสม่ำเสมอ
  6. นักเรียนและนักศึกษา –เรียนหนังสือเป็นหลัก ไม่ใช่กลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระ หากมีหนี้ กยศ. จะได้รับการพักหนี้หลายล้านคน
  7. เกษตรกร – รัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 3 อยู่แล้ว
  8. ผู้ค้าขายออนไลน์ – ธุรกิจยังดำเนินไปได้ตามปกติ และการขนส่งสินค้ายังดำเนินต่อไปได้
  9. คนงานก่อสร้าง – ยังทำงานต่อไปได้ การก่อสร้างยังไม่ถูกระงับ
  10. โปรแกรมเมอร์ – อาชีพนี้ยังมีความยืดหยุ่น ทำงานที่ไหนก็ได้ ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ส่วนกระบวนการคัดกรองนั้น ทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีระบบ AI และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยกันตรวจสอบ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ได้มากที่สุดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ขอย้ำว่า ใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นี้ เขาก็มีช่องทางช่วยเหลืออื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแต่ละสาขาอาชีพ เช่น ให้สินเชื่อ ลดดอกเบี้ย พักหนี้ ฝึกอบรม บรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/ โดยยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียนแต่อย่างใด

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK