ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อากาศร้อน-ภัยแล้ง-โควิด ดันราคาไข่ไก่พุ่งเฉลี่ย 6-9 บาท/ฟอง

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” คาด “ไข่ไก่” 6-9 บาท/ฟอง เป็นราคาขายปลีกไข่ไก่ เฉลี่ยทั้งปี 2563 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” รายงานว่า เมื่อความต้องการของผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ไข่ไก่ในบางพื้นที่ขาดตลาดและดันให้ราคาไข่ไก่สด ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ดีดตัวขึ้น โดยราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น 5.3% ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบ ได้แก่

1. ขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่ไปนอกประเทศไปอีก 30 วัน
2. ให้ฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศ ยืดอายุการเลี้ยงแม่ไก่จาก 72 สัปดาห์ เป็น 80 สัปดาห์
3. กำหนดราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์ม ต้องไม่เกินฟองละ 2.80 บาท

สถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ สภาพอากาศร้อน ทำให้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน และ ความต้องการไข่ไก่เพื่อการสำรองไว้บริโภค หลังภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการ Lockdown ในหลายจังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น แม้ว่าผลผลิตไข่ไก่ในปัจจุบันเฉลี่ยที่ประมาณ 41.5 ล้านฟอง/วัน จะเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

แต่ความต้องการไข่ไก่ที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความต้องการสำรองอาหาร เป็นผลทางจิตวิทยาที่ทำให้ราคาไข่ไก่ปรับสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2563 เทียบกับภาวะปกติในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ราคาไข่ไก่มักจะอยู่ในระดับต่ำ

ในช่วงหลังจากนี้ ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มเผชิญกับราคาขายปลีกไข่ไก่ที่ยืนอยู่ในระดับสูงต่อไป จนถึงช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 คงจะยังไม่คลี่คลายในระยะใกล้ ภัยแล้งที่อาจลากยาว อีกทั้งการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภาวะปกติก็ยังต้องใช้เวลา และหากภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวดขึ้น ก็อาจจะยิ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการขนส่งไข่ไก่ รวมทั้งความต้องการบริโภคไข่ไก่ได้

เบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ราคาขายปลีกไข่ไก่สดที่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉลี่ยทั้งปี 2563 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 บาทต่อฟองซึ่งอาจแพงกว่าราคาขายปลีกในตลาดสด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team