ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ตรัง’ หารือด่วนค้าปลีก-ส่ง กันสินค้าขาดแคลน รับมือยกระดับเข้มโควิด

ตรัง เรียกประชุมด่วนโมเดิร์นเทรด ค้าปลีก ค้าส่ง เตรียมมาตรการรองรับป้องกันสินค้าขาดตลาด พร้อมรับมือกรณียกระดับควบคุมไวรัสโควิด -19

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (รอง ผวจ.ตรัง) พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดตรัง เรียกประชุมด่วนห้างโมเดิร์นเทรด และห้างค้าปลีก ค้าส่งท้องถิ่นรายสำคัญในจังหวัดตรัง รวมประมาณ 6 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนจังหวัดตรัง กรณีการยกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า -19 ในการบริหารจัดการสินค้าให้เพียงพอ และสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึงตามตำบลหรือหมู่บ้าน หากประชาชนถูกจำกัดห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

Concentrated young couple standing near shelves with canned goods. Serious African American couple shopping at grocery store. Shopping concept

ทั้งนี้ ทางจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าร่วมกันพิจารณาถึงปริมาณความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของจังหวัดตรัง , ประเภทสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่น 1.ปริมาณการจำหน่ายสินค้าต่อรอบ (เดือน) 2.ปริมาณสินค้าคงเหลือต่อรอบ (เดือน)

3.คาดการณ์ปริมาณความต้องการสินค้าในช่วงยกระดับควบคุมสถานการณ์ โดยให้ทุกแห่งกรอกบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยจัดสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ของใช้ประจำวัน น้ำดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารสำเร็จรูป และเวชภัณฑ์ยา และ 4.ห้าง/บริษัทมีการขนส่งกระจายสินค้าในช่วงเหตุการณ์ปกติอย่างไร รวมทั้งการขนส่งกระจายสินค้า กรณียกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ 5.ปัญหาอุปสรรคในการสั่งซื้อสินค้า การขนส่งสินค้าเข้ามาในจังหวัด หรือการขนส่งกระจายสินค้าไปยังร้านค้าในหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งจะต้องกรอกบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเช่นกัน

ในส่วนของสินค้าประเภทข้าวนั้น พบว่าความต้องการใช้ข้าวในจังหวัดตรังจำนวน 60,000 กว่าตันต่อปี หรือประมาณ 5,000 ตันต่อเดือน แต่จังหวัดตรังมีสต๊อกเพียง  1,000 ตัน สามารถรองรับได้ แค่ 1 สัปดาห์เท่านั้น โดยทั้งหมดทางจังหวัดตรังจะสรุปข้อมูล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคส่งไปที่กระทรวงพาณิชย์ โดยสินค้าบางประเภทจะต้องประสานให้บริษัทผู้ผลิตทำการผลิตเพิ่มจากปริมาณเดิม และ จังหวัด จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านด่านตลอดเส้นทางจนถึงจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขณะขนส่งสินค้าและสินค้าถึงจังหวัดตามห้วงเวลา

ขณะที่ผู้ประกอบการ รายงานว่า  หลังมีการประกาศให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมยกระดับการแก้ไขควบคุมโรค ซึ่งประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลอาจจะมีการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม.จึงออกมาซื้ออาหารไปกักตุนกันบ้างแล้ว ทั้งเอาไปรับประทานในครัวเรือน รวมทั้ง เตรียมจำหน่ายที่ร้านค้าในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอาหารแห้งประเภท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางยี่ห้อเริ่มขาดตลาด สั่งไปตั้งแต่ต้นเดือนยังไม่มา แต่หลายยี่ห้อยังมีจำหน่ายอยู่ ส่วนสินค้าอื่นๆทั่วไปร้านค้าส่ง ค้าปลีกต่างๆ ยังมีสินค้าเติมเต็มตลอดเวลา

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT