ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กระทรวงวัฒนธรรมห้ามจัด ‘สงกรานต์’ งดรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทุกกรณี

“กระทรวงวัฒนธรรม” ออกประกาศห้ามจัด “งานสงกรานต์” ทุกระดับ ลูกหลานให้งดรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทุกกรณี ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (7 เม.ย.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ลงนามออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์” มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)” ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์

ดังนั้น จึงยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ

2.งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา

3.งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี

4.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเด็ดขาด

5.เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1 สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน

5.2 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 -2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

5.3 การแสดงความกตัญญและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกัน ให้แสดงออกผ่านซ่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team