ดูหนังออนไลน์
Business

‘ดุสิตธานี’ ปิด 7 โรงแรมในเครือตั้งแต่ 15 เมษายน พร้อมงัดมาตรการ ‘ลดเงินเดือน’

ดุสิตธานี ร่อนเอกสารแจ้งพนักงาน ชู 2 มาตรการบรรเทาพิษโควิด-19 ปิด 7 โรงแรมในเครือ พร้อมขอร่วมแรงร่วมใจลดเงินเดือนตามลำดับขั้น ตั้งแต่ 15 เมษายน2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หลังจาก บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงขอหยุดการให้บริการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่กลุ่มบริษัทในเครือดุสิตเป็นเจ้าของเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ โรงแรมที่จะหยุดให้บริการชั่วคราว ประกอบด้วยโรงแรม 7 แห่ง ได้แก่ ดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพ, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน, โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต, โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่, โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

นอกจากนี้ นิรมล จินดานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ยังได้ออกประกาศถึงพนักงาน เรื่อง การหยุดกิจการโรงแรมชั่วคราว และขอความร่วมมือจากพนักงานดุสิตส่วนกลาง เนื่องมาจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า

เนื่องจากสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งกล่าวถึงเหตุสุดวิสัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของดรา และนำมาสู่มาตรการสำคัญที่จำเป็น เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว และช่วยรักษางานให้กับพนักงานส่วนร่วม

 

สำหรับมาตรการแรกคือ การประกาศหยุดการประกอบกิจการชั่วคราวของโรงแรมในเครือดุสิตธานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองในประเทศไทย 7 แห่งดังกล่าว โดยจะหยุดรับจองและการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าบริษัทจะแจ้งให้ทราบวันที่จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้ง

มาตรการที่สองคือ การขอความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานโรงแรม และพนักงานของสำนักงานดุสิตส่วนกลางทุกคน ในการปฏิบัติตามมาตรการลดเงินเดือน โดยยังคงได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามปกติ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563

ทั้งนี้ การลดเงินเดือนจะแบ่งเป็นพนักงานโรงแรมในเครือดุสิตธานี ระดับ 10-33 ได้รับเงินเดือนในอัตรา 75% ของเงินเดือนรายเดือน แต่หากต้องมาปฏิบัติงานในระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวจะได้รับเงินเดือนในอัตรา 100% ส่วนพนักงานระดับ 41-53 จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

ขณะที่ในส่วนของพนักงานสำนักงานดุสิตส่วนกลางนั้น พนักงานระดับ 10-13 ได้รับเงินเดือนในอัตรา 70% ของเงินเดือน และพนักงานระดับ 14-33 ได้รับเงินเดือนในอัตรา 75% ของเงินเดือน ส่วนส่วนพนักงานระดับ 41-53 จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

WANPEN PUTTANONT