Finance

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีปี61

มาอัพเดทรายการลดหย่อนภาษี ปี 2561 สำหรับการวางแผนและจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งรายการลดหย่อนปกติ, ค่าลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ, การช่วยเหลือสังคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองรอง

โดยเฟซบุ๊กเพจ : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ  “ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2561” มาให้ครบถ้วน  ประกอบด้วย

ค่าลดหย่อนจากสถาบันครอบครัว

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท (กี่คนก็ได้)
 • ค่าลดหย่อนบิดามารดาคนละ 30,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพคนละ 60,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และทำคลอดไม่เกินท้องละ 60,000 บาท

ค่าลดหย่อนจากประกันชีวิตและการออม

 • เบี้ยประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้ง 2 ส่วนนี้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เงินประกันสังคม ไม่เกิน 9,000 บาท
 • ค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อน ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่เกิน 13,200 บาท
  สำหรับการลดหย่อนจากประกันชีวิตและการออม รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดดิต กำหนดอัตรา 1 เท่าของที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จากค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมา ทั้งค่าแรงและค่าของ หรือเงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ
 • โครงการบ้านหลังแรก ปี 2558-2559 สูงสุดปีละ 120,000 บาท ไม่เกิน 5 ปี

ค่าลดหย่อนจากการช่วยเหลือสังคม

 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง ในอัตรา 2 เท่าของเงินบริจาค ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคให้โรงพยาบาล ในอัตรา 2 เท่าของเงินบริจาค ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
กราฟฟิกเฟซบุ๊กเพจ : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

สำหรับการลดหย่อนภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด  “กรมสรรพากร” กำหนดเงื่อนไขให้ยกเว้นเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับการท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข ค่าใช้จ่ายที่นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ประกอบด้วย ค่าที่พักโรงแรมหรือโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง หรือเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ร่วมกับท้องที่ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยใช้ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี

สำหรับ 55 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ที่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 15,000 บาท ประกอบด้วย
ภาคเหนือ 16 จังหวัด  เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาก แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา

ภาคอีสาน 18 จังหวัด  อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์

ภาคกลาง 7 จังหวัด  ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี

ภาคตะวันออก 5 จังหวัด  สระแก้ว ตราด จันทบะรี ปราจีนบุรี นครนายก

ภาคใต้ 9 จังหวัด  นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

ขอบคุณข้อมูลและกราฟฟิก เฟซบุ๊กเพจ : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี และ กรมสรรพากร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight