ดูหนังออนไลน์
Business

ต้านไม่ไหวพิษโควิด! ไทยสมายล์ ประกาศหยุดบิน ทุกเส้นทางในประเทศชั่วคราวเริ่ม 7 เม.ย.นี้

สายการบิน ไทยสมายล์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และได้มีการยกระดับมาตรการจำกัด การเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด สายการบินไทยสมายล์มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 30 เมษายน 2563

ไทยสมายล์ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งในเส้นทางภายในประเทศที่ออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้

ขยายอายุบัตรโดยสารเดิมไปอีก 1 ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนีย
เก็บยอดเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี
ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอเก็บยอดเงินค่าบัตรโดยสารได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund  โดยเลือกที่ “ขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร”

ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ประจำสนามบิน สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี รัฐสภา และสำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ในเวลาทำการ หรือติดต่อ Smile Contact Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล : [email protected]

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight