ดูหนังออนไลน์
Buzz News

บอร์ดกสิกรไทยมอบฉายา ‘ประธานกิตติคุณ’ ให้ ‘บัณฑูร ล่ำซำ’

วันนี้ (3 เม.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย  มีมติเอกฉันท์มอบฉายา “ประธานกิตติคุณ”  ให้นายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันนี้  เพื่อยกย่องนายบัณฑูร ที่ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา 40 ปี  สร้างคุโณปการอย่างอเนกอนันต์ให้กับธนาคารกสิกรไทย

เป็นผู้นำองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี ธรรมาภิบาล สามารถนำธนาคารผ่านวิกฤติสำคัญของประเทศและของโลกได้หลายครั้ง จนทำให้ธนาคาร กสิกรไทยเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การให้ฉายาดังกล่าว จะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของธนาคารแต่อย่างใด

The Bangkok Insight Editorial Team