ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ปิดพัทยา! ชลบุรีเข้มสกัด ‘โควิด-19’ โรงแรม-ที่พัก โดนด้วย

ชลบุรี สั่งปิดเมืองพัทยา ปิดโรงแรม และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม พร้อมวางมาตรการรองรับไม่ให้ลูกจ้างเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัด อำเภอตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจตราผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี ได้มีมติถึงการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยมติเหล่านี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในคำสั่งแล้ว

มาตรการเพิ่มเติมป้องกัน และควบคุมไวรัสโควิด-19

  • ให้อำเภอตั้งชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจตราผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการในพื้นที่
  • สั่งปิดโรงแรม และ สถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน มีเงื่อนไขให้โรงแรมนั้นๆ ออกมาตรการดูแลลูกจ้างต่อ ไม่ให้ลูกจ้างออกจากจังหวัดชลบุรี (ส่วนโรงแรมที่ยังมีแขกอยู่ ต้องแจ้งท้องที่ภายใน 3 วันว่าจะปิด หรือจะเปิดต่อไป)
  • ปิดเมืองพัทยาชั่วคราว ให้ปิดช่องทางเข้าออก มีด่านสกัดอย่างเข้มข้น ให้หน่วยงานความมั่นคงพิจารณาคัดกรองว่ามีความจำเป็นหรือไม่
  • ปิดชายหาดทั้งจังหวัด ไม่ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรม สังสรรค์ แต่ยังเล่นน้ำได้
  • ปิดสถานีบริการน้ำมัน ระหว่างเวลา 22.00 – 05.00 น.
  • ปิดตลาดนัดทุกแห่ง โดยให้คำนิยามของตลาดนัดว่า ตลาดที่ขอใบอนุญาตตลาดประเภทที่สอง ตามกฎหมาย ตลาดที่ขอรายวัน ไม่มีโครงสร้างแน่นอน
  • ให้ยึดกำหนดเวลาเคอร์ฟิวของนายกรัฐมนตรีเป็นหลักแทนคือ ระหว่างเวลา 22.00  – 04. 00 น.
  • พาณิชย์จังหวัดงดการให้บริการบางประเภท รอตรวจสอบในคำสั่ง
  • ห้ามเข้าไปประกอบกิจกรรมในอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง

มติดังกล่าวเกิดขึ้น หลังในวันนี้ จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายใหม่อีก 4 ราย  ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบด้วยชาวไทย 2 คน ชาวรัสเซีย 1 คน และชาวฝรั่งเศส 1 คน  ส่งผลให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อในจังหวัดชลบุรีล่าสุดที่ 61 คน  ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 9 คน โดยที่อำเภอเมืองชลบุรี เป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อมากสุด จำนวน 26 คน

The Bangkok Insight Editorial Team