ดูหนังออนไลน์
Business

มาแล้ว! ‘DGA Chatbot’ แหล่งรวมข้อมูลร้านโชห่วย ช่วยสู้ภัยโควิด-19

DGA ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กเปิดตัว DGA Chatbot แหล่งรวมข้อมูล ร้านโชห่วย แหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคกับประชาชน เพื่อรับมือภัยโควิด 19 พร้อมสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าได้โดยตรงผ่านไลน์

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความห่วงใยประชาชนชาวไทยที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้เป็นอย่างยิ่ง DGA จึงร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ Chatbot หรือไลน์ @DGAChatbot ขึ้น

สำหรับระบบดังกล่าว จะเชื่อมข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาร์ทโชห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน บนแพลตฟอร์มไลน์ และมาเป็นผู้ช่วยในการตอบคำถาม คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับร้านค้า ร้านโชห่วย และร้านขายยาใกล้ตัว ที่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็น รวมถึงอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมทั้งแสดงประเภทและจำนวนสินค้า และสามารถค้นหาร้านค้าด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID LINE

ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมข้อมูลร้านค้า ร้านโชห่วยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาสินค้าได้ผ่านไลน์ @DGAChatbot ในเมนู “สมาร์ทโชห่วยเดลิเวอรี่” ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้ง พิกัด โดยระบุเบอร์โทรศัพท์ หรือ ID LINE ของร้านค้าช่วยให้ง่ายในการติดต่อ โดยปัจจุบันมีร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์ม 2,655 ร้านค้า และมีร้านค้าที่มีบริการส่งสินค้า (Delivery) 136 ร้านค้า

“ประชาชนที่ใช้ ไลน์ อยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ ซึ่งปัจจุบันคนไทยใช้ไลน์ถึง 44 ล้านคน จึงหวังว่า สมาร์ทโชห่วยเดลิเวอรี่ จะเป็นช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็วได้เช่นเดียวกับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อทั้งหลาย โดยเฉพาะร้านค้าที่ให้เบอร์ติดต่อ หรือ ID LINE ไว้ จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าต่างๆ ได้โดยตรง” ดร. สุพจน์กล่าว

ที่าำคัญคือ สมาร์ทโชห่วยเดลิเวอรี่ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ช่วยเพิ่มโอกาส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ในยามที่โรคโควิด 19 กำลังระบาดรุนแรงมากขึ้นทุกวัน การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จะช่วยให้ลดการสัมผัส ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT