PR News

ชวนไปรู้จัก ‘เก็บหอม’ แอพออมเงินผสาน AI

Abacus X Mahidol 2
ทีมผู้บริหารเอสซีบี อบาคัสและมหาวิทยาลัยมหิดล

เอสซีบี อบาคัส เปิดตัว “เก็บหอม” แอปออมเงินที่ใช้ AI แนะนำรูปแบบการออมให้ถึงเป้าหมายครั้งแรกของไทย จับมือ มหิดล สร้างวินัยการเงินให้คนรุ่นใหม่

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว “เก็บหอม” แอปพลิเคชันการออมเงินใหม่ล่าสุด โดยมีจุดเด่นที่ความสามารถในการแนะนำรูปแบบการออมเงินให้ถึงเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่ก่อนเริ่มวัยทำงาน พร้อมเตรียมจัดเวิร์คช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาที่เรียนมาโดยตรงแล้ว ยังจำเป็นต้องมีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมถึงวินัยทางการออม ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างอนาคตที่ดี การสนับสนุนของ เอสซีบี อบาคัส ในการนำแอปพลิเคชันการออมเงินที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ จึงเป็นการจุดประกายให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้การออมที่เหมาะสม ผ่านเทคโนโลยีซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่”

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเรามีความมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออมให้แก่เยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมวินัยทางการเงิน และยังเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” ที่มีศักยภาพสูงทั้งจากอาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาที่มีความรู้รอบด้าน และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ นอกจากนี้ เรายังได้วางแผนเตรียมจัดกิจกรรม Hackathon เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Science เข้าร่วมแข่งขันในเร็วๆ นี้”

แอปพลิเคชัน “เก็บหอม” เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้แล้วที่ www.kebhom.com

Add Friend Follow
Suwapit Laxanaphisuth