ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ในหลวง’ พระราชทานอุปกรณ์แพทย์แก่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ และรพ.เจริญกรุงประชารักษ์

“ในหลวง” พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อรับมือโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบของพระราชทาน โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานให้แก่ 2 โรงพยาบาลวันนี้ ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 จำนวน 3 เครื่องต่อโรงพยาบาล ซึ่งเครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิด Volume control เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการ

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team