ดูหนังออนไลน์
Business

‘อิมแพ็ค-ไบเทค’ ขานรับมาตรการรัฐ ปิดยาวถึง 30 เมษายน

หลังจากรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังขยายวงกว้าง ล่าสุด ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ทั้ง อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ไบเทค บางนา ต่างขานรับมาตรการดังกล่าว ด้วยการประกาศปิดบริการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

รายงานข่าวจาก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) และแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชน อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนด 37 สถานที่ ซึ่งรวมถึง ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ยกเว้นพื้นที่ให้บริการด้านอาหารและยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ดังนั้น บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจัง บริษัทฯ จึงขอประกาศขยายระยะเวลาปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่และยืนยันถึงการปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาโดยตลอด สำหรับช่วงปิดบริการชั่วคราวสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่าน IMPACT Contact Center 0-2-833-4455 อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณในทุกความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวการณ์ปกติ พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ขณะที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ได้แจ้งประกาศปิดให้บริการศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว มาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ยกเว้นร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะซื้อกลับบ้าน) ที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ

การปิดบริการชั่วคราวดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ เพื่อเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มาเยือนไบเทค อันเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ทางศูนย์ฯ ยังคงใช้มาตรการในการดูแลอย่างเข้มงวดในด้านสุขอนามัยภายในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งศูนย์ฯ ดังเช่นทำมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจถึงความพร้อมและการรักษามาตรฐานการให้บริการของไบเทค เมื่อสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น

WANPEN PUTTANONT