ดูหนังออนไลน์
Politics

ชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำ รับมือเขื่อนแก่งกระจานระบายน้ำเพิ่มดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานล่าสุดว่า มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 690 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯ มีการระบายน้ำลงลำน้ำเดิมวันละ 8.60 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน ได้ติดตั้งกาลักน้ำจำนวน 12 ชุด สามารถช่วยระบายน้ำได้ประมาณ 0.5 ล้าน ลบ.ม./วัน และยังได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำ Hydro Flow อีก 20 เครื่อง ระบายน้ำได้ 2.6 ล้าน ลบ.ม./วัน รวมกับการระบายโดยท่อระบายน้ำ จะสามารถระบายได้รวมวันละ 12 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน จะน้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Spillway) ภายในวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค. 61) เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลลงอ่างฯจำนวนมาก ซึ่งปริมาณน้ำที่ล้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแต่อย่างใด

กรมชลประทาน ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำที่จะระบายจากเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มมากขึ้น โดยการบริหารจัดการน้ำด้วยการพร่องน้ำหน้าเขื่อนเพชร และผันน้ำเข้าระบบคลองชลประทานให้เต็มศักยภาพ พร้อมกับเปิดทางน้ำระบายจากคลองส่งน้ำลงคลองระบายน้ำ คลองธรรมชาติ ลงอ่าวไทย  ทั้งยังใช้คลอง RMC3 ระบายน้ำผ่านคลอง D9 ออกสู่ทะเลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านท้ายน้ำ

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมรถแบ็คโฮประจำไว้ในพื้นที่ จำนวน 7 คัน พร้อมกับเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 44 เครื่อง เพื่อสูบน้ำและผลักดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี และพื้นที่การเกษตร ให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้(5 ส.ค. 61)

ที่มา: เฟซบุ๊ก เรารักชลประทาน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight