General

สะดุ้ง! ติดเชื้อโควิด-19 รายจังหวัด พุ่งไม่หยุดกระจายทั่วทุกภาค

ศูนย์แถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบรายใหม่ 111 ราย กลับบ้านแล้ว 88 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 953 ราย  อาการหนัก 4 ราย เสียชีวิต 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,045 ราย

รักษาหายกลับบ้าน 18 ราย พบรายใหม่เพิ่ม 111 ราย กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งเคร่งครัดมาตรการการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล พร้อมย้ำประชาชนไม่ปกปิดประวัติเสี่ยง

นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งจังหวัดชายแดนใต้ มาจากความรวดเร็วของระบบคัดกรองผู้ป่วย ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง เมื่อได้รับรายงานผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่จะเข้าไปค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าระบบทันที ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และภาคใต้ได้ค่อนข้างสูง ส่วนภาคอื่นๆ ยังมีผู้ป่วยประปรายเนื่องจากประชาชนยังไม่งดการเดินทาง

จากตัวเลขของกรมควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อรายภาคของแต่ละจังหวัดพบว่าภาคกลาง มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด 584 ราย รองลงมาเป็นภาคใต้ 150 ราย  ภาคอีสาน 53 ราย ภาคตะวันออก 51 ราย และภาคเหนือ 14 ราย 

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดประกอบด้วย กรุงเทพฯ 431 ราย ยะลา 39 ราย ชลบุรี 33 ราย อุบลราชธานี 12 ราย เชียงใหม่ 10 ราย โดยแต่ละจังหวัดยังพบว่าปริมาณผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่วันเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและจังหวัดที่เพิมขึ้น

ผู้ป่วยรายใหม่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยง มีอาชีพทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ ทำงานในสถานบันเทิง พบทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด วันละประมาณ 10-20 ราย  แสดงถึงความตระหนักเรื่องการป้องกันตัวเองของประชาชนยังไม่ดีพอ ยังไม่งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ยังไปในพื้นที่คนแออัด ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่หมั่นล้างมือ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกังวลใจที่ทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้น หากยังไม่ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ปัญหาก็จะตามมา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight