Politics

ด่วน!! เจ้าหน้าที่ ‘ขนส่งตลิ่งชัน’ ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงในสนามมวย

ด่วน!! เจ้าหน้าที่ “ขนส่งตลิ่งชัน” ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงในสนามมวย ด้าน “กรมขนส่งฯ” เต้นสั่งปิดออฟฟิศฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ เปิดอีกที 30 มี.ค.

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 มี.ค.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (ตลิ่งชัน) ว่า มีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการของสำนักงาน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (ตลิ่งชัน) ได้ปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และจะปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ (27 มี.ค.) อีก 1 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (ตลิ่งชัน) จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานด้านวิชาการ ไม่ได้ปฏิบัติงานในด้านให้บริการประชาชนแต่อย่างใด และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงจากสนามมวย ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวหยุดงานตั้งแต่มีอาการและส่งตรวจหาเชื้อโดยทันที ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว  ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเดียวกันได้ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังหากพบอาการความเสี่ยง เช่น เป็นไข้ มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ก็จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจเชื้อต่อไป

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แนะนำให้เฝ้าระวังไว้ ให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งอาจหยุดให้บริการเพื่อทำความสะอาด 1 วัน ในเบื้องต้นได้ประสานสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อได้รับทราบการติดเชื้อในเบื้องต้น และทางเขตจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ที่มีความจำเป็นติดต่องานกับกรมการขนส่งทางบกให้ใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับ คือ ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ การอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE