ดูหนังออนไลน์
General

สั่งปิด ‘โรงพยาบาลบันนังสตา’ พบ ‘แพทย์-พยาบาล’ ติด ‘โควิด-19’ ยอดสะสมยะลา 26 คน

วันนี้ (26 มี.ค.) นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา แถลงว่า จังหวัดยะลาได้สั่งปิดโรงพยาบาลบันนังสตาแล้ว เหลือให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากเมื่อวันที่ 22-25 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบันนังสตาว่า พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นพยาบาล จำนวน 2 ราย และแพทย์ จำนวน 1 ราย ล่าสด ยะลามียอดสะสมผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 26 คน

 

โรงพยาบาลบันนังสตา มีแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และถูกกักตัวจำนวน 6 คน รวมบุคลากรถูกกักตัวทั้งสิ้น 21 ราย โดยรอคำสั่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ในการจัดหาสถานที่ เพื่อย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ ไปทำการรักษา ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยจะให้โรงพยาบาลบันนังสตา

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้แจ้งโรงพยาบาลบันนังสตาดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

  • งดบริการผ่าตัดปกติ
  • ผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
  • เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วย เพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้อ
  • งดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด
  • งดบริการการนวดแพทย์แผนไทย
  • งานทันตกรรมให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน และเร่งด่วน
  • บุคลากรของโรงพยาบาลทุกกลุ่ม ทุกคน หากมีไข้ มีอาการหวัด (ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก) ให้หยุดงานอยู่กับบ้านและแจ้งหัวหน้างานทราบทันที พร้อมทั้งรายงานผ่านทางคิวอาร์โค้ด เพื่อติดตามและสอบสวนโรคต่อไป ห้ามไปรับบริการที่คลินิกไข้หวัด ที่จัดสำหรับประชาชน
  • จัดแพทย์จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ไปช่วยบริการในโรงพยาบาลบันนังสตา วันละ 3 คน ประมาณ 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป หรือจนกว่าแพทย์กลับมาตรวจได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชนทุกคน หากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันทีให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที และขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข อย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยง เพราะจะส่งผลเสียต่อการรักษาโรค

ที่สำคัญ เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากร หากติดเชื้อจะส่งผลต่อการจัดบริการ ขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย จะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก อีกทั้งควรงดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสรับเชื้อทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากการประชุมนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดยะลา ทราบว่าขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านชายแดนอำเภอเบตง ทราบว่าไม่มีประชาชนเข้าผ่านออก เนื่องจากขณะนี้ทางมาเลเซียมีความเข้มงวดมาก ทางจังหวัดยะลา ก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน

ส่วนที่อำเภอกาบง ยังต้องเฝ้าระวังดูอาการของพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากมาเลเซียเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา อีกจำนวน 230 คน ส่วนอำเภออื่นๆ ก็สามารถที่จะควบคุมโดยการอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ทางด้านอำเภอเมืองยะลา การเข้าออกก็ยังคงเข้มงวด โดยการปิดเมือง แต่ก็ยังคงจะผ่อนผันให้กับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ แต่ต้องผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดและสามารถติดตามตัวได้ทุกคน

ภาพ : เฟซบุ๊กเพจ ยะลา ทูเดย์, เทศบาลนครยะลา และสาธารณสุขจังหวัดยะลา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team