Digital Economy

‘เอไอเอส’ ติดตั้งเครือข่าย ‘4G-5G’ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เอไอเอส ติดตั้งเครือข่าย 4G และ 5G รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แห่งแรก เสริมเครือข่ายสื่อสาร อำนวยความสะดวกทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า จากการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ขยายการให้บริการ โดยดัดแปลง ประยุกต์อาคาร DLUXX Thammasat ซึ่งเป็นหอพักความสูง 14 ชั้น เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้

เอไอเอส พร้อมสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ และอำนวยความสะดวกให้บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด ทีมวิศวกรเอไอเอส จึงได้เข้าสำรวจและติดตั้งเครือข่ายเพิ่มเติม ขยายขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน ทั้งบน 4G ที่จะเพิ่ม Capacity อีกถึง 3 เท่า และ 5G เพื่อเตรียมรองรับการใช้เทคโนโลยี Telemedicine ในอนาคต

ทั้งนี้ ทีมงานวิศวกรเอไอเอสจะเฝ้าติดตามมอนิเตอร์ ปริมาณการใช้งาน เพื่อให้เครือข่ายพร้อมใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดตลอดภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT