ดูหนังออนไลน์
Business

ย้ำ! ‘แอร์ไลน์’ หยุดบินเกิน 15 วัน ต้องได้รับอนุญาตจาก กพท. ก่อน

“กพท.” ย้ำชัดๆ “แอร์ไลน์” หยุดให้บริการเกิน 15 วัน ต้องได้รับอนุญาตก่อน พร้อมหามาตรการอุ้มผู้ประกอบการช่วงไวรัสระบาด

นายจุฬา สุขมานพ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (24 มี.ค.) กพท. ได้เชิญสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 9 สายการบิน เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน โดยมีสายการบินเข้าร่วมได้แก่ 1. สายการบินไทย 2. สายการบินไทยสมายล์ 3. สายการบินนกแอร์ 4. สายการบินนกสกู๊ต 5. สายการบินไทยแอร์เอเชีย  6. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 7. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 8. สายการบินไทยเวียตเจ็ท และ 9. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ในการประชุมครั้งนี้ กพท. ได้ชี้แจงว่า สายการบินใดที่มีความประสงค์ยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศเกิน 15 วัน ต้องขออนุญาตมายัง กพท. และต้องได้รับการอนุญาตก่อน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ  ส่วนสายการบินที่ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

“กพท. ในฐานะผู้ที่กำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย เข้าใจดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมาก และต่อการประกอบธุรกิจของสายการบิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหามาตรการช่วยเหลือสายการบินต่าง ๆ เช่นกัน” นายจุฬากล่าว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารควรตรวจสอบเที่ยวบินที่จะเดินทาง และติดตามข่าวสารจาก กพท. และสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วยอย่างใกล้ชิด หากท่านต้องการร้องเรียนเรื่องสิทธิผู้โดยสารสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ กพท. ได้ที่ www.caat.or.th/complaint และสามารถติดตามสถานการณ์การเดินทางที่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่ www.caat.or.th/corona

NOPPHAWHAN TECHASANEE