ดูหนังออนไลน์
Politics

กรุงเทพโพลล์เผย 4 ปีรัฐบาลยังแก้ปัญหา ศก.ไม่สำเร็จเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 4 ปี “กรุงเทพโพลล์” โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,276 คน

กรุงเทพโพลล์

พบว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 4 ปี เฉลี่ย 5.06 จากคะแนนเต็ม 10 ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจได้ 7.02 คะแนน รองลงมา คือด้านความซื่อสัตย์สุจริตได้ 6.81 คะแนน และความขยันทุ่มเทในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาประเทศได้ 6.70 คะแนน

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนเฉลี่ย 6.40

ทั้งนี้ ตลอด 4ปี ที่ผ่านมาผลงานหรือนโยบายของรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดในสายตาประชาชน คือ การดูแลผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการประชารัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 23.4% รองลงมาคือทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขมั่นคง ไม่มีการชุมนุม 20.5% และการปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 13.7% การบังคับใช้กฎหมายได้เด็ดขาด 8.4% โครงการทำถนน สร้างทาง รถไฟฟ้าคืบหน้ารวดเร็ว 8.2%

ด้านความคาดหวังจากการทำงานของรัฐบาล ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จคือ เรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจ 52.2% รองลงมา คือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 11.8% และการจัดให้มีการเลือกตั้ง 8.3% การปราบคอร์รัปชั่นให้หมดไป 5.6% การช่วยเหลือของรัฐบาลที่ยังไม่ถึงคนระดับรากหญ้า 3.7%

กรุงเทพโพลล์

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight