ดูหนังออนไลน์
Business

‘บินไทย-ไทยสมายล์’ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋ว ‘ในประเทศ’ ที่บิน 1-30 เม.ย.

“การบินไทย-ไทยสมายล์” ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงตั๋ว “ในประเทศ” ที่เดินทาง 1-30 เม.ย. “นครชัยแอร์” เปิดให้ผู้เดินทาง 13-15 เม.ย. เลื่อนหรือคืนตั๋วได้

นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง ความแออัด และโอกาสติดเชื้อนั้น

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินในประเทศของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางภายในประเทศที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเส้นทางเดิมหรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม ในกรณีที่รหัสชั้นโดยสารที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างและภาษี
2. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่จะต้องชำระค่าส่วนต่างและภาษี
3. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท
4. บัตรโดยสารแบบหมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์) ค่ามัดจำต่างๆ สามารถนำไปใช้ในภายหลังได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทยหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง


“นครชัยแอร์” ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลื่อน-คืนตั๋ว

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ขานรับนโยบายของภาครัฐ โดยให้บริการเลื่อนตั๋วโดยสารสำหรับลูกค้านครชัยแอร์ที่ซื้อตั๋วเดินทาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยทำรายการเลื่อนตั๋วโดยสารก่อนเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา และเลื่อนตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นครชัยแอร์ ในเวลา 09.00-19.00 น. ของทุกวัน

ทั้งนี้ การเลื่อนตั๋วนครชัยแอร์ สามารถเลื่อนได้ 2 แบบ คือ เลื่อนตั๋วระบุวันเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ 365 วัน นับจากวันซื้อตั๋ว กรณีที่ลูกค้ายังไม่กำหนดวันเดินทางที่ชัดเจน สามารถเลื่อนตั๋วแบบยังไม่ระบุวันเดินทางได้ไม่เกิน 365 วัน นับจากวันซื้อตั๋ว โดยลูกค้าต้องแจ้งระบุวันเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

แต่หากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสยังอยู่ภายในระยะต้องระวัง บริษัทจะประกาศขยายเวลาระบุวันเดินทางออกไปตามสถานการณ์ ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดและติดตามอัพเดตข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1624 ส่วนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะคืนตั๋ว สามารถทำรายการคืนได้ภายใน 25 มีนาคม 2563 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE