ดูหนังออนไลน์
Business

‘สถานีกลางบางซื่อ’ คืบหน้า 98% พร้อมเปิดใช้ต้นปี 64 โวใหญ่สุดในอาเซียน“สถานีกลางบางซื่อ” ก่อสร้างคืบหน้า 98% พร้อมเปิดใช้ต้นปี 64 “การรถไฟฯ” โวเป็นสถานีรถไฟใหญ่สุดในอาเซียน

สถานีกลางบางซื่อ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยหลังนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ วันนี้ (18 มี.ค.) ว่า โครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อแบ่งออกเป็น 3 สัญญา ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างโครงการแต่ละสัญญามีความก้าวหน้า ดังนี้

สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ และสถานีจตุจักร ทางรถไฟยกระดับ จาก กม.6+000 ถึง กม.12+201.700 ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล ย่านจอดรถไฟ และอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการเดินรถ ตลอดจนถนน สะพานยกระดับเข้า-ออกสถานี และระบบระบายน้ำ มีความคืบหน้า 98.62 %

สัญญาที่ 2 เป็นงานโยธาสำหรับทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-รังสิต ประกอบด้วย สถานี 8 สถานี ทางรถไฟยกระดับและทางรถไฟระดับดิน ถนนเลียบทางรถไฟ สะพานกลับรถ สะพานข้ามทางรถไฟ และระบบระบายน้ำ ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟ สำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีความก้าวหน้า 73.53%

สถานีกลางบางซื่อ

‘สถานีกลางบางซื่อ’ คืบหน้า 98%

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า สำหรับตัว สถานีกลางบางซื่อ (Grand Station) มีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 274,192 ตารางเมตร โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างถึง 98% ภายในสถานีประกอบด้วย

  • ชั้นใต้ดิน มีพื้นที่รวม 72,542 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถที่รองรับได้ถึง 1,624 คัน
  • ชั้น 1 มีพื้นที่รวม 86,700 ตารางเมตร เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋ว ร้านค้า ศูนย์อาหาร โถงพักคอยและจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
  • ชั้นลอย มีพื้นที่รวม 12,020 ตารางเมตร เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม ร้านค้า และห้องควบคุม
  • ชั้นที่ 2 มีพื้นที่รวม 42,000 ตารางเมตร เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.00 เมตร ประกอบด้วยรถไฟทางไกล 8 ชานชาลาและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา
  • ชั้นที่ 3 มีพื้นที่รวม 42,300 ตารางเมตร เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟที่ใช้รางขนาด 1.435 เมตร ประกอบด้วย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 2 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 6 ชานชาลา รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายใต้ จำนวน 4 ชานชาลา รวมทั้งสิ้น 12 ชานชาลา

นอกจากนี้มีพื้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่มีพื้นที่ 186,030 ตารางเมตร มีบึงน้ำขนาด 14,000 ตารางเมตร โดยเป็นลานน้ำพุประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เปิดต้นปีหน้า

ทั้งนี้ สถานีกลางบางซื่อ เป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เพื่อทดแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานีรถไฟต้นทางของรถไฟวิ่งทางไกล รวมถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูง และยังเป็นสถานีศูนย์กลางของรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งสายสีแดงเข้มและสีแดงอ่อน

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทย และยังเป็นสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2556 และจะพร้อมเปิดใช้งานในปี 2564

“โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2564 โดยคาดการณ์ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางบางซื่อในปี 2564 จำนวน 208,000 คน-เที่ยวต่อวัน และเพิ่มเป็น 396,000 คน-เที่ยวต่อวัน ในปี 2575 ซึ่งจะส่งผลให้สถานีกลางบางซื่อกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน” นายวรวุฒิกล่าว


ขออนุมัติตั้งบริษัทเดินรถ

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการจัดตั้ง บริษัทเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยจะขออนุมัติเงินกู้ 3,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนบริษัทและจัดสรรบุคลากร ในช่วงแรก 773 อัตรา โดยมาจากการโอนย้ายพนักงานจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พนักงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และเปิดรับสมัครพนักงานใหม่

ส่วนทางเลือกในการบริหาร สถานีกลางบางซื่อ การรถไฟฯ มีแนวทางเลือกอยู่หลากหลายแนวทาง เช่น การรถไฟฯ ดำเนินการบริหารงานสถานีด้วยตนเองทั้งหมด จัดตั้งบริษัทลูกให้ดำเนินการแทน เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน จัดจ้างเอกชนเข้ามาบริหาร หรือให้สิทธิ์เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE