Business

ครั้งแรกของโลก ! นักวิจัยไทยพัฒนาชุดตรวจไวรัส COVID ต้นทุนต่ำ 475 บาท 30 นาทีรู้ผล

“VISTEC” กลุ่มปตท. จับมือ ศฺิริราช ไทยพาณิชย์ และเครือข่าย ร่วมวิจัยชุดตรวจ COVID-19 ประสิทธิภาพสูงโดยนักวิจัยคนไทยครั้งแรกในโลก ใช้ง่ายเหมือน “ตรวจครรภ์” 30 นาทีรู้ผล ต้นทุนต่ำ 475 บาทต่อชุด เร่งทดสอบความแม่นยำต่อ


วันนี้หลายหน่วยงานวิจัยกำลังทำงานอย่างหนัก พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือหยูกยา เพื่อตรวจจับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เร็วขึ้น ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ครั้งนี้มีการพัฒนาวิจัยชุดตรวจ จากความร่วมมือของ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดยสถาบันวิทยสิริเมธี จึงได้ใช้ศักยภาพ และองค์ความรู้ของบุคลากรสถาบันฯ เร่งพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19 โดยความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก สถาบัน Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology and Harvard, USA และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ในการวิจัย เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้สามารถตรวจโรคได้ภายใน 30 – 45 นาที  จากปัจจุบันใช้เวลา 4 – 6 ชั่วโมง โดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก กลุ่ม ปตท. และ ธนาคารไทยพาณิชย์

ผศ.ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (Biomolecular Science and Engineering : BSE) สถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา เริ่มทดลองกับตัวอย่างจากคลินิกแล้ว และ อยู่ระหว่างการเตรียมแผนผลิตชุดทดสอบเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการในขั้นตอน Clinical Trial ในเดือนเมษายนนี้

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า สถาบันฯ ขอขอบคุณ กลุ่ม ปตท.และธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งโครงการ ExpresSo ซึ่งเป็นหน่วยงานนวัตกรรม ของ ปตท. ที่สนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อเตรียมแนวทางในการขยายชุดทดสอบไปยังโรงพยาบาลในภาคีเครือข่ายอย่างเร่งด่วน

” หวังว่าชุดตรวจโรคดังกล่าว จะเพิ่มความรวดเร็ว ใน การวินิจฉัยเชื้อไวรัสนี้ ของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที และทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลงโดยเร็ว ” 

สำหรับรายงานผล นวัตกรรม ชุดตรวจวินิจฉัย เชื้อไวรัส COVID-19 นี้ เรียกว่า VISTEC Test Kit Diagnostics เพื่อตรวจจับไวรัส COVID-19 ซึ่งจากการพัฒนามาระยะหนึ่ง และทำการทดสอบพบว่าได้ผลดีมาก สามารถรู้ผลเหมือนการทดสอบหญิงตั้งครรภ์ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการทดสอบโดยใช้เชื้อไวรัสของจริง ที่รพ.ศิริราช แล้ว

ทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการผลิตชุดอุปกรณ์ตรวจประมาณ 475 บาท โดยนักวิจัย VISTEC  ระบุว่าสามารถผลิตชุดตรวจจับไวรัส COVID-19 ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น เป็นการผลิตในประเทศ ครั้งละจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายต่ำลง สามารถรับมือการระบาดระยะ 3 ได้ 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB