ดูหนังออนไลน์
General

‘มท.1’รับถก‘ปิดกรุงเทพฯ’ ส่วนผู้ว่าฯมีอำนาจสั่งปิดเมืองตามกม.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และอุทัยธานี สั่งปิดเมืองสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ว่า เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาด โดยมีผู้ว่าฯและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่วนปกครองทั้งประเทศ ยืนยันว่าผู้ว่าฯมีอำนาจเต็มที่ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในการออกมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาใคร แต่มาตรการดังกล่าวต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ที่มีแพทย์ และส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานช่วยพิจารณา

“คำพูดดูเหมือนว่าปิดเมือง แต่หลักการปฏิบัติเป็นการสกรีนคนทั้งเมือง ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมาย  ไม่ต้องมาหารือหรือปรึกษาผม เพราะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจโดยชอบธรรมอยู่แล้ว”

พล.อ.อนุพงษ์ ยืนยันว่าตนดีใจที่มีการปิดจังหวัด และไม่ได้มองว่าเป็นความลักลั่นในการทำงาน  แต่ละจังหวัดมีแผนการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของแต่ละพื้นที่  ส่วนแนวโน้มการปิด กทม.นั้น ให้รอคณะกรรมการควบคุมโรคเสนอมาแต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยในประเด็นดังกล่าวนี้อยู่

เมื่อถามว่า หากแต่ละจังหวัดต่างประกาศปิดเมือง จะทำให้ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละจังหวัด เรามีมาตรการที่เป็นกรอบ ให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัด รวมถึง กทม. นำไปปฏิบัติ โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องเข้าใจว่าการปิดเมือง จุดประสงค์หลักคือ ไม่ให้คนมารวมกลุ่มกัน เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของคน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight