ดูหนังออนไลน์
Lifestyle

‘หมอยง’ เตือนรัฐบาล!! ให้ ‘ไวรัส’ สงบค่อยหยุดสงกรานต์

“หมอยง” เตือนรัฐบาล!! การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นเหตุให้ “ไวรัส” ระบาดมากขึ้น แนะให้โรคสงบค่อยหยุด “สงกรานต์”

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุว่า “โควิด 19” การเคลื่อนย้ายประชากร เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคมากขึ้น การเคลื่อนย้ายประชากร จะเป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรค ปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีต มีการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างรวดเร็วทำให้การระบาดทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประเทศจีนควบคุมการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากร สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดในมณฑลหูเป่ย และในที่สุดก็สามารถที่จะควบคุมได้

สำหรับประเทศไทย ถ้าการระบาดมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจะต้องคำนึงถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย เราจะหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายของประชากรได้อย่างไร ปีนี้ขอโยกย้ายปีใหม่ของไทย ในช่วงสงกรานต์ ให้ไม่เป็นวันหยุด แล้วเมื่อโรคสงบแล้ว ค่อยหยุดชดเชยให้แทนช่วงที่มีการระบาดของโรค ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคนจะต้องยอมรับ สังคมเราก็น่าจะยอมรับได้

อีกประการหนึ่ง social distance การรวมกันของคนหมู่มาก ทุกคนจะต้องเข้าใจ ว่าจะเป็นแหล่งของการกระจายโรคอย่างรวดเร็ว (super spread) งานสังคมจำเป็นที่จะต้องงด การจัดประชุมวิชาการ ก็ต้องหาทางออกด้วย tele-conference สนามมวย การแข่งขันกีฬาต่างๆ โรงเรียนกวดวิชาก็จะต้องปิดการสอน เพื่อลดการระบาดของโรคให้ได้

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK