ดูหนังออนไลน์
General

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พร้อมด้วยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนเมียนมา ทรงงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อHIVเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ตามคำกราบทูลเชิญของนายเอม่อน เมอร์ฟี่ ผู้อำนวยการโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้ารับเสด็จ


ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรี ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมด้านการป้องกันเอชไอวี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงการดำเนินงานด้านการกินยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และนวัตกรรมในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่จะส่งผลต่อการดำเนินการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาค อันเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ของการยุติเอดส์

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight