ดูหนังออนไลน์
General

‘AOT Airports’ แอปพลิเคชัน ติดตาม ผู้เดินทาง จากพื้นที่ เขตติดโรคโควิด-19

สธ. ดึง “AOT Airports” แอปพลิเคชัน ติดตามตัวผู้เดินทาง จากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย ระหว่างกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน พร้อมประสานกระทรวงพาณิชย์ จัดสรรหน้ากากอนามัยเพิ่มเป็นวันละ 1 ล้านชิ้น

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะนำแอปพลิเคชัน “AOT Airports” ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาใช้ติดตามตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โดยให้ผู้เดินทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และกรอกข้อมูลในการติดต่อเพื่อติดตาม ทำให้ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ใดในระหว่างกักกันตัวที่บ้าน 14 วัน โดยมีระบบติดตามส่วนกลางที่กรมควบคุมโรค ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อสม. และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ติดตาม หากผู้ถูกกักตัวออกนอกพื้นที่ แอปพลิเคชันสามารถติดตามได้ว่าอยู่ในพื้นที่ใด

“ขอย้ำว่า แอปพลิเคชันนี้ ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตัว และขอให้กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตัว ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะทุกคนมีความเสี่ยง ที่อาจจะแพร่โรคไปให้ผู้ที่ใกล้ชิดได้หากป่วย ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และร่วมมือกัน เพื่อที่จะก้าวข้ามวิกฤติปัญหาโรคโควิด -19 ไปให้ได้ ” 

สำหรับเรื่องหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีข่าวดี หลังจากที่ได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ให้จัดสรรจาก 300,000 ชิ้นต่อวัน เป็น 700,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 430,000ชิ้น ซึ่งได้กระจายไปถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้ว และได้ประสานรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอโควตาเพิ่มเป็น 1 ล้านชิ้นต่อวัน เพื่อจัดสรรเพิ่มให้กับโรงพยาบาล ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง ๆ ในเครือข่าย

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB