ดูหนังออนไลน์
General

ไม่ต้องรีบ!! กกพ.เปิดยาว ลงทะเบียนรับคืน ‘เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า’ วันแรก 25 มี.ค.นี้กกพ. เปิดลงทะเบียนรับเงินประกันไฟฟ้าคืน 25 มี.ค.นี้ เปิดยาวไม่ปิดระบบ พร้อมเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่ 31 มีนาคมจนกว่าจะจ่ายคืนทั้งหมด

นายประเทศ ศรีชมภู รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า หลังจากการหารือร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ถึงแนวทางการคืนเงินเงินประกันการใช้ไฟ (มิเตอร์ไฟฟ้า) ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ประชาชน และกลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็ก ได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนผ่าน 2 การไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การคืนเงินประกันดังกล่าว จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท และจะเปิดให้ลงทะเบียนโดยไม่มีวันปิดระบบจนกว่าจะจ่ายคืนทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าของมิเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เงินประกันมิเตอร์ไฟเป็นสิทธิของเจ้าของมิเตอร์ทุกคน เมื่อไม่มีการปิดระบบจนกว่าจะจ่ายคืนทั้งหมด ทำให้ประชาชนไม่ต้องรีบกันลงทะเบียน และรับประกันว่าได้รับเงินคืนแน่นอน เพียงแต่ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่ 2 การไฟฟ้ากำหนด

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนวันที่ 25 มีนาคม จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 2.กรอกชื่อนามสกุล และ3.กรอกเลขที่สัญญาการที่กำหนดอยู่ในบิลค่าไฟฟ้า หากตรงกันจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนกลุ่มที่กรอกแล้วไม่ตรงจะเป็นระบบให้แจ้งปัญหากับ 2 การไฟฟ้า หากแก้ไขได้ทันก็ได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเช่นกัน

ส่วนกรณีทายาทเจ้าของมิเตอร์ ซื้อบ้านมือสอง หรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจ กลุ่มเหล่านี้ทาง 2 การไฟฟ้าขอเวลา 2 สัปดาห์ในการทำระบบ ตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาให้ เพื่อคืนเงินกับให้เจ้าของมิเตอร์ตัวจริงทุกคน แต่กรณีซื้อบ้านมือสองชื่อเจ้าของมิเตอร์ไฟยังเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิม ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของมิเตอร์ว่าจะรับเงินเองหรือให้เจ้าของบ้านคนใหม่ โดยกกพ.และ 2 การไฟฟ้าจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

ขณะที่คามคืบหน้าส่วนลดค่าไฟ 3% จากปัจจุบันกกพ.ตรึงค่าไฟฟ้าไว้ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยนั้น จะต้องหารือกับการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ก่อน จากนั้นจะนำเสนอต่อบอร์ดกกพ.เพื่อพิจารณาต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team