ดูหนังออนไลน์
General

เหตุการณ์ประทับใจ! ความถ่อมพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เพจเฟซบุ๊ก “โบราณนานมา” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า เหตุการณ์ประทับใจหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารบก. หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ อาคาร ๒ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวานนี้

เมื่อในหลวงพระราชทานพระบรมราโชบายแก่คณะทำงานฯ แล้วทูลกระหม่อมภาได้ตรัสถามสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ว่า

“…สมเด็จฯ ทรงพระราชทานคำแนะนำนิดหน่อยไหมเพคะเด็ก ๆ อาจจะอยากฟังพระสุรเสียง…”

ปรากฎว่าด้วยความถ่อมพระองค์อยู่เสมอของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงส่ายพระพักตร์แย้มพระสรวลด้วยความเกรงพระทัยที่จะพระราชทานคำแนะนำใด

ในหลวง ทรงแย้มพระสรวลแล้วทรงเปิดปุ่มไมโครโฟนทันทีทรงปรับไมโคโฟนให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้มีรับสั่งบ้างสมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงตรัสว่า

“…สมเด็จฯ กรมหลวงท่านทำดีอยู่แล้วเพคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ…”

Posted by @ chin _ meechai

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team