ดูหนังออนไลน์
General

เจ้าของมิเตอร์พร้อม ! 2 การไฟฟ้า เร่งวางเกณฑ์ คืน ‘เงินสด’ ค่าประกันมิเตอร์ ให้ประชาชนครม.ไฟเขียว ให้ 2 การไฟฟ้า จ่ายเงินสดๆ 30,000 ล้าน คืนเงินประกันมิเตอร์ค่าไฟฟ้า ให้เจ้าของมิเตอร์ 21.5 ล้านราย กฟน.-กฟภ.เร่งวางเกณฑ์ ให้ทันจ่ายคืนประชาชนเดือนนี้ 

ขณะนี้ประชาชนกำลังติดตาม มาตรการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ที่รัฐบาลให้จ่ายเงินคืนกับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน 21.5 ล้านรายว่าจะมีผลได้เมื่อไหร่ ล่าสุดมาตรการนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมครม.แล้ววันนี้ ( 10 มี.ค.) โดยจ่ายคืนเป็น “เงินสด” ให้ทุกหลังคาเรือนตามขนาดมิเตอร์ ตั้งแต่ 300-6,000 บาท ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะวางเงินประกันไว้เฉลี่ย 2,000-3,000 บาท รวมวงเงินต้องจ่ายทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท

โดย 2 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กำลังออกหลักเกณฑ์มารองรับ รวมถึงสำรวจตัวเลขของครัวเรือน ที่ใช้มิเตอร์แต่ละขนาด ทั้ง 5 10 และ15 แอมป์ เพื่อคืนเงินให้เร็วที่สุดในเดือนนี้ตามนโยบายรัฐบาล

โดยในส่วนของกฟน.มีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขต 3 ล้านราย วงเงินค่าประกันมิเตอร์ ที่ต้องจ่ายอยู่ที่ 11,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 19 ล้านราย วงเงินประกันมิเตอร์ที่ต้องจ่าย 19,000 ล้านบาท โดยการคืนเงินประกันครั้งนี้ จะไม่มีการตรวจสอบประวัติการชำระค่าไฟฟ้า แต่จะเป็นการให้ทุกราย

แต่เบื้องต้นผู้ได้รับเงินคืน ต้องเป็นผู้วางเงินประกัน ณ เวลาที่มาแจ้งขอมิเตอร์เท่านั้น หากผู้นั้นเสียชีวิตแล้ว จะต้องมีหลักฐานมาแสดง และเป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือหากยังไม่เสียชีวิตจะต้องมีการมอบฉันทะ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ โดยทั้งสองการไฟฟ้าจะมีการสรุปหลักเกณฑ์กับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ในวันพรุ่งนี้ (11 มี.ค.) จากนั้นจะประกาศให้ประชาชนเจ้าของมิเตอร์ทยอยมาแจ้ง และรับเงินคืนต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB