ดูหนังออนไลน์
PR News

‘แพลทินัม’ จัดมาตรการช่วยผู้เช่า เจอพิษ ‘ไวรัสโควิด-19’ นาน 3 เดือน

วันนี้ (6 มี.ค.) บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ออกแถลงการณ์ เปิดเผยมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าระยะยาว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุวา

แจ้งมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าระยะยาว

จากสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง ทางบริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ร้านค้า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริษัทได้มีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่ารายเดือนไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัท ได้พิจารณาและสรุปมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการร้านค้าผู้เช่าระยะยาว ระยะเวลาเซ้ง 10 ปี โดยให้ความช่วยเหลือเท่ากับ 10 % ของค่าเช่าเฉลี่ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน

พร้อมเดินหน้าแผนงานการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนเตรียมเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ ไวรัสโควิด – 19 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนรับมือให้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา และเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างศูนย์การค้ ากับผู้ประกอบการด้วยความจริงใจนั้น จะทำให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ด้วยดี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team