General

‘คมนาคม’ สั่งสกัดไวรัสเต็มที่! คุมเข้มตั้งแต่สำนักงานถึงบริการสาธารณะ

“คมนาคม” ตั้งโต๊ะวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเดินเข้ากระทรวง “ทางหลวงชนบท” สั่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ แนะทุกคนสวมหน้ากากอนามัย “กรมท่าอากาศยาน” เพิ่มความถี่ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศในสนามบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยวันนี้ (4 มี.ค.) เริ่มมีการตั้งโต๊ะวัดอุณหภูมิร่างกายของข้าราชการ พนักงาน และผู้มาติดต่อราชการ บริเวณด้านหน้าอาคารทุกคน เพื่อเฝ้าระวังอาการ รวมถึงมีตั้งเจลล้างมือไว้บริการอีกด้วย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการเร่งด่วนของนายศักดิ์สยาม เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการตรวจคัดกรองคนเข้าในพื้นที่สำนักงานอย่างเข้มงวด

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อประสานงานกับทางกรมฯ ซึ่งในเบื้องต้นกรมได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง บริเวณภายในกรมและอาคารสำนักงานทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-1919 พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้บริการและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย

นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน หลีกเลี่ยงการเดินทาง เลื่อนหรืองดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาด ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาด และกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศพื้นที่ที่มีการระบาด ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณีและเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดจำนวน 28 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Hand Held Thermometer)

รวมถึงเพิ่มความถี่การทำงานของพนักงานทำความสะอาด ในจุดที่โดนสัมผัสบ่อย โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบินในทุกวัน นอกจากนี้ยังทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระบบปรับอากาศภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร

สำหรับมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศของเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง เลื่อน หรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค แต่กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคได้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณีและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว และหลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ เนื่องจากท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้โดยสารและประชาชนผู้รับบริการโดยตรง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE