ดูหนังออนไลน์
General

นปช.อีสาน ขึ้นป้าย ‘รักประเทศไทย’ หลังปลดธงแดง-ป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง

“สุภรณ์ อัตถาวงศ์” มอบป้าย “เรารักประเทศไทย” ให้อดีตแกนนำเสื้อแดงทุกจังหวัดภาคอีสาน ผงาดแทน “ป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง”

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม “พิธีมอบคืนธงแดงและป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง” และมอบป้าย “เรารักประเทศไทย” ให้กับอดีตแกนนำคนเสื้อแดงทุกจังหวัดในภาคอีสาน

“วันนี้ประเทศไทยเรา ต้องการความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติทุกหมู่ทุกเหล่า เราทุกคนต้องการก้าวข้ามความขัดแย้ง ละลายสีเสื้อให้หมด ไม่มีสีไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พวกเราทุกคน เราต้องมุ่งมั่นรักษาหวงแหนไว้สุดชีวิต เราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเดียวกัน เราเป็นคนไทยด้วยกัน เราต้องรวมพลังกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้”นายสุภรณ์กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ต้องการการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ ได้ผลักดันนโยบายสู่รากหญ้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่พี่น้องเกษตรกรตลอดมาอย่างเนื่องตลอดมา

ดังนั้นการที่ทุกคนมีแนวความคิดมาตั้งกลุ่ม “เรารักประเทศไทย” เพื่อเดินทางเข้าสู่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีงาม

“ผมขอสนับสนุน มีอะไรที่ผมจะประสานกับรัฐบาลหน่วยราชการ เพื่อผลักดันสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ ผมยินดีอย่างยิ่ง เพราะต้องการให้พี่น้องประชาชนมีอยู่ มีกิน มีรายได้มีครอบครัวที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต”นายสุภรณ์ กล่าว

The Bangkok Insight Editorial Team