Economics

‘แบงก์ชาติ’ พร้อมดูแลความปลอดภัยปชช. จาก ‘ไวรัสโควิด-19’

“แบงก์ชาติ” จับมือ “สมาคมธนาคารไทย” พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ และพนักงานจาก “ไวรัสโควิด-19”

นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน แบงก์ชาติ เปิดเผยกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ว่า แบงก์ชาติมิได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคารและพนักงานธนาคารเป็นอันดับแรก โดยแบงก์ชาติได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยถึงแนวทางหรือมาตรการดูแลป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ดังกล่าว ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้ออกมาตรการหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 แล้ว มีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร และดูแลพนักงานธนาคารที่ต้องติดต่อและให้บริการกับลูกค้าจำนวนมากด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารทุกแห่งได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทั้งนี้ แบงก์ชาติจะได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมยกระดับการดำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และยังคงให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับก่อนส่งต่อ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางติดต่อหลักของธนาคารต่าง ๆ และแบงก์ชาติทั้งทาง website และ social media เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันกาล หรือศูนย์ Hotline ทุกแห่งของสถาบันการเงินนั้นๆ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team