ดูหนังออนไลน์
General

ออกคำสั่ง 4 ข้อ Save นักเรียน รร.พระหฤทัย ดอนเมือง

ออกคำสั่ง 4 ข้อ Save นักเรียน รร.พระหฤทัย ดอนเมือง ปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่ 26 ถึง 19 มีนาคม และให้ทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่ พร้อมติดตามอาการกลุ่มผู้สัมผัสหลานปู่ย่าติดเชื้อ COVID-19 กว่า 100 คนในโรงเรียน  

หลังจากพบผู้ป่วยไวรัส COVID-19 ล่าสุด 3 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ประกอบด้วย ปู่ย่าและหลาน หลังจากปู่และย่า ซึ่งกลับจากเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 1 ใน 7 ประเทศที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ๋ที่ผ่านมา โดยปู่ย่าไม่มีการแจ้งประวัติเดินทาง และก่อนเข้ารับการรักษายังใช้ชีวิตตามปกติ จนเกิดอาการแสดง และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มบุคคลดังกล่าวขยายวงกว้าง

ในส่วนของโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง โรงเรียนของหลานที่ติดเชื้อจากปู่ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัย 8 ปี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ประสานงาน และลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง นายพงษ์สิงห์ ต๊ะวงษา พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง ดำเนินการควบคุมไวรัส COVID-19 และออกคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

1. สอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่เป็นกลุ่มสัมผัสโดยตรงเสี่ยงสูงเป็นนักเรียน ป.3/4 จำนวน 30 ราย ครู 11 ราย ติดตามอาการ 14 วัน ทำความสะอาดพื้นบ้าน งดออกนอกบ้าน กลุ่มสัมผัสความเสี่ยงต่ำประมาณ 100 คน ให้งดกิจกรรมไปที่ชุมชน

2. เวลา 15.00 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ร่วมทำกันสะอาดพื้นที่โรงเรียน

3. ประชุมผู้ปกครองแนะนำวิธีปฏิบัติตนและทำความบ้าน

4.โรงเรียนมีคำสั่งปิดโรงเรียน 14 วัน ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

 

SARANYA THONGTHAB