ดูหนังออนไลน์
Business

‘วิทยุการบินฯ’ เตรียมรับมือฝึกคอบราโกลด์ เตือนเที่ยวบินอาจล่าช้า

วิทยุการบินฯเตือนการฝึกคอบราโกลด์ระหว่าง 24 ก.พ. – 6 มี.ค. อาจทำเที่ยวบินล่าช้า แนะผู้โดยสารติดตามข้อมูล

นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ปีนี้กองทัพไทยได้กำหนดช่วงเวลาการฝึกร่วมผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา (Cobra Gold) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์–6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวันจันทร์- ศุกร์

การฝึกดังกล่าวจำเป็นต้องมีการปิดห้วงอากาศในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทย เพื่อใช้ทำการฝึก อีกทั้งในปีนี้ได้ขยายพื้นที่การฝึกไปบริเวณเหนืออ่าวไทย สนามบินสมุย และสนามบินนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 25–28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-16.00 น. อีกด้วย

วิทยุการบินฯ จึงได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย อีกทั้งได้เตรียมแผนบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศตลอดห้วงการฝึก โดยแจ้งให้สายการบินปรับการใช้เส้นทางบินตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ อีกทั้งได้มีการบริหารจัดการความสูง เพื่อลดการกระจุกตัวในห้วงอากาศ

อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากพื้นที่ห้วงอากาศมีจำกัด จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้างเล็กน้อยในบางช่วงเวลาของการฝึก ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์จากสายการบินและท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดผลกระทบความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด และเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ

นายสมนึกกล่าวต่อว่า การฝึกคอบราโกลด์ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 39 ของการฝึกความร่วมมือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีประเทศหลักเข้าร่วมการฝึก จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย และประเทศที่ร่วมสังเกตการณ์อีก 22 ประเทศ รวมทั้งหมด 29 ประเทศ โดยการฝึกนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลก

NOPPHAWHAN TECHASANEE