ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กรุงไทย’ เสียใจเหตุเขื่อนแตกในลาว เชื่อไม่กระทบโครงการ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึง กรณีการทรุดตัวของเขื่อนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งส่งผลให้สันเขื่อนดินกั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยเกิดรอยร้าวและน้ำไหลออกไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำและลงสู่ลำน้ำเซเปียน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-0-12886-4 สาขาทำเนียบรัฐบาล เพื่อรองรับการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวทุกประเภท ซึ่งสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น เคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ ตู้เอทีเอ็ม และ บริการ KTB netbank

ทั้งนี้ ธนาคารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังประชาชน สปป.ลาว และหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินอื่นแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยนั้น ธนาคารคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณ 90% และกำหนดจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562 โดยโครงการนี้มีการกำหนดให้ผู้ลงทุนดำเนินการตามมาตรฐานที่รัดกุมตามกฎระเบียบของ สปป.ลาว รวมทั้งมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานสากล

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK