World News

มิตรแท้! ‘หวัง อี้ พบ ‘ดอน ปรมัตถ์วินัย’ ชื่นชมน้ำใจจากชาวไทย

หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวชื่นชมในมิตรไมตรีของชาวไทยทุกระดับที่หยิบยื่นให้จีน ในห้วงเวลาที่จีนกำลังรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะพบปะกับดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่กรุงเวียงจันทน์ ลาว ในวันนี้ (19 ก.พ.)

รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ระบุว่า ไทยและจีนเป็นครอบครัวเดียวกัน หลังเชื้อไวรัสแพร่ระบาดในครั้งนี้ ไทยยื่นมือเข้าช่วยเหลือจีนตั้งแต่ระดับราชวงศ์ รัฐบาล ไปจนถึงภาคส่วนต่างๆ ในสังคม สะท้อนถึงมิตรภาพอันพิเศษระหว่างประชาชนจีนและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังถ่ายวิดีโอให้กำลังใจประเทศจีน โดยเฉพาะนครอู่ฮั่น

นอกจากนี้ จีนยังชื่นชมที่ไทยเคารพคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ดำเนินมาตรการรับมือที่เหมาะสม มีคำกล่าวว่ายามยากจึงจะเห็นมิตรแท้ เชื่อว่าหลังภัยครั้งนี้ผ่านพ้นไป ความสัมพันธ์ของประชาชนจีนและไทยจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มิตรไมตรีที่มีมาแต่เดิมย่อมจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น

หวัง อี้ เสริมว่า การต่อสู้กับโรคระบาดของจีนนั้นประสบผลสำเร็จมากขึ้นเป็นลำดับ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนที่มีโชคชะตาเกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในเอเชีย ภัยจากโรคซาร์ส หรือภัยธรรมชาติสึนามิ จีนและอาเซียนต่างร่วมหัวจมท้าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

ในช่วงเวลาสำคัญที่จีนกำลังต่อสู้กับโรคระบาดอย่างเช่นตอนนี้ ทั้งจีนและไทยต่างสนับสนุนให้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยการต่อสู้โรคระบาด แสดงความกลมเกลียว และความมุ่งมั่น ที่จะผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกันของทั้ง 2 ฝ่าย และตนเชื่อว่าการประชุมสมัยพิเศษในวันพรุ่งนี้ (20 ก.พ.) จะประสบผลสำเร็จด้วยดี

ด้าน ดอน ปรมัตถ์วินัย กล่าวถ้อยคำให้กำลังใจว่า “อู่ฮั่นสู้ๆ” ก่อนจะกล่าวว่าไทย และจีนช่วยเหลือ และเข้าใจกันมาโดยตลอด การประชุมสมัยพิเศษที่จัดขึ้นนี้เป็นไปเพื่อหารือเรื่องการรับมือกับโรคระบาดร่วมกันอย่างทันท่วงที และเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นเรื่องสาธารณสุขเป็นครั้งแรก นับว่ามีความสำคัญยิ่ง

เขาเสริมว่าฝ่ายไทยชื่นชมอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ในการต่อสู้กับโรคระบาดของจีน ด้านผู้ติดเชื้อในไทยเองก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับ โรคระบาดคือความท้าทายร่วมกันของภูมิภาคต่างๆ เชื่อว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้จะประสบผลในเชิงบวก สร้างเสริมความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่ประเทศอาเซียนกับจีนให้มากขึ้นและสร้างคุณูปการด้านสาธารณสุขให้แก่ภูมิภาคและโลก

ที่มา : Xinhua Thai

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI